Privacy Reglement

 

1.1

SF.dating is een contactplatform waar uitsluitend en alleen natuurlijke personen elkaar mogen en kunnen treffen. Veiligheid, privacy en respect voor jou als member, alle andere members én de SF community als geheel zijn daarbij belangrijke kernwaarden. 

Het is expliciet verboden om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van het platform. Het aanmaken van valse profielen en/of het hiermee voeren van valse communicatie en/of misleiden van members (voor eender welk doel) is dan ook ten strengste verboden. Vanuit SF.dating (redactie, medewerkers) zelf wordt uitsluitend contact met members gevoerd vanuit het oogpunt van service. SF.dating geeft derhalve ook nooit opdracht aan medewerkers -of aan derden- om fictieve profielen aan te maken en te gebruiken en/of fictieve mailcommunicatie te voeren met members. SF.dating controleert streng op misbruik in welke zin ook
Volgens de voorwaarden (punt 3.3) is het de plicht van elk SF member om bij enig vermoeden van misbruik- dit direct te melden aan de redactie. Het kan dan gaan om een profiel waarbij je als member zelf vraagtekens plaatst over echtheid, juistheid en/of de achterliggende intenties én/of om berichten en communicatie waarmee je op SF.dating wordt geconfronteerd. Voor jou als member is elke verdere actie (dan de rapportage aan SF) niet toegestaan. Vanuit SF zelf wordt onderzoek gedaan en gepaste actie uitgezet. Dit kan leiden tot reprimande, blokkeren of verwijderen van een account.

 

1.2

Je profiel is door andere members op SF.dating zichtbaar na goedkeuring door een medewerker. En wel uitsluitend in de hoedanigheid zoals deze door jouzelf is opgemaakt. Bij pauzeren van je profiel is deze niet meer zichtbaar voor andere members (mits een member door jouzelf als "favoriet" is aangemerkt. SF.dating controleert elk nieuw- en gewijzigd- profiel met als doel kwalitatief goede profielen, behoudt van privacy, en het bewaken van de kwaliteit van de faciliteit

 

1.3

Jouw profiel is alleen zichtbaar voor andere members op SF.dating en niet op een andere platform waarvan jij geen weet hebt of kunt hebben. Bij het plaatsen van foto's bepaal je steeds zelf wie je foto's wel en niet mogen zien. Door jou eventueel geblokkeerde leden kunnen je profiel en foto's niet meer zien. SF.dating gebruikt géén informatie of gegevens -zoals foto's of andere informatie uit de profielen van haar members voor wervende doelen zoals het versturen van promotionele of wervende mails aan members of aan derden  

 

1.4

Er is alles aan gedaan om SF.dating zodanig te beveiligen dat je profiel gegevens en foto's veilig en discreet zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot deze gegevens en ook uitsluitend wanneer nodig. Gegevens die je bij de registratie verstrekt zijn nooit toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld  

 

1.5

De informatie die je opgeeft wordt gebruikt voor het zoekproces door members. Wanneer je profielgegevens passen binnen de zoekopdracht van een ander member kan jouw profiel in de gevonden resultatenlijst kan verschijnen.

 

1.6

SF.dating is zo opgezet dat berichten en email altijd via het mailsysteem op SF.dating kan verlopen. Dit is veilig en geeft je uitgebreid de gelegenehid om de ander te leren kennen voordat je prive contactgegevens uitwisselt. Wacht altijd met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat je als member met je gezonde verstand inschat dat dit ook verantwoord is. SF.dating staat niet in voor hinder die het gevolg is van onzorgvuldig en snel afgeven van jouw privé gegevens zoals telefoonnummers, of ander vertrouwelijke gegevens  

 

1.7

Uit veiligheids- en privacy overwegingen worden, bij elk 1e 'kennismakingsbericht aan een ander member - externe contact gegevens gefilterd en onleesbaar gemaakt om de privacy en veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Bij vervolg mail is het uitwisselen van contactgegevens toegestaan
 

 

1.8

E-mail-berichten die door jou aan andere leden worden verstuurd, worden door SF.dating als privé-gegevens behandeld. SF.dating behoudt zich het recht voor om - in geval van klachten van andere leden - onderzoek in te stellen. Mochten klachten over een member terecht blijken dan kan dit leiden tot een waarschuwing, een sanctie, of zelfs verwijdering van een profiel

 

Google   Status: 100% safe
Norton Websafe   Status: 100% safe
Website antivirus   Status: 100% safe
       

Wil je iemand ontmoeten? Meld je aan

SF ook via je smartphone. Geen App downloaden! Je wordt automatisch doorverwezen naar de mobiele webapplicatie via je smartphone browser

© 2018, sf.dating is gevalideerd en SSL beveiligd